top of page

WONINGBOUW 

Centrum Haaften (laatst aangepast 06-02-2022)  

In de Woonvisie West Betuwe 2020-2030 is het centrum van Haaften benoemd als toekomstige woningbouwlocatie.

Voor enkele locaties is daarom een woningbouwprogramma ontwikkeld. De gemeente werkt aan een

stedenbouwkundig plan voor deze locaties. In dit plan wordt gestreefd naar een breed aanbod van goedkope,

middeldure en dure woningen in verschillende woningtypen. Een kwart van de goedkope woningen is bestemd

voor sociale huur.

 

 

 

Locatie 1: Schoolstraat
In de huidige situatie is er sprake van een braakliggend terrein. Een open ruimte in de bebouwingswand. De locatie vraagt om een invulling om de straatwand af te maken en het zicht op de achterzijden van de kavels aan de Dutry van Haeftenstraat en de Engelenhof te onttrekken.

 

Locatie 2: Honekeskamp-Nelekeskamp
Met het verdwijnen van de basisschool en de sporthal ligt de planlocatie al jaren braak. Het bestaat nu uit grasland met wat bomen. De noordzuid lopende bomenrij valt op.

 

Locatie 3: Dorpshuisstraat

Deze locatie bestaat uit de supermarkt, parkeren en het pleintje. Vooralsnog is deze locatie als woningbouwlocatie niet in dit plan meegenomen. Een goed functionerende supermarkt is belangrijk voor het dorp Haaften. Hiervoor zal het parkeren moeten worden uitgebreid. Deze locatie zal in een later stadium worden bekeken in samenhang met de woningbouw aan de Hageldelstraat.

Op 13 december jl heeft een digitale inwonersbijeenkomst geweest. De bijeenkomst is te bekijken via deze link.

Planning

Naar verwachting start in het tweede kwartaal van 2022 de officiële bestemmingsplanprocedure.  Als alle procedures zijn afgerond, dan wordt de grond verkocht aan partij(en) die de woningbouwontwikkeling gaan uitvoeren. 

Informatie

Wilt u meer informatie over de woningbouw in Haaften centrum? Dan kunt u contact opnemen met Erica van Helten, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, via Erica.van.Helten@WestBetuwe.nl.

Zie ook de pagina Woningbouw Haaften centrum | Gemeente West Betuwe .

bottom of page