top of page

PLATFORM MOOI HAAFTEN

Aanleiding (laatst aangepast 15-11-2023)

West Betuwe is een gemeente in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente is ontstaan per 1 januari 2019 na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De gemeente West Betuwe telde op 1 januari 2019 50.697 inwoners. Op de site www.gemeentewestbetuwe.nl vind je alle informatie deze gemeente en haar diensten.

Alle 26 kernen van onze gemeente (24 dorpen en 2 stadjes) krijgen een eigen agenda voor de toekomst: de kernagenda. De kernagenda wordt samen met inwoners gemaakt. Vaak zijn dit  inwoners die betrokken zijn als vrijwilliger bij een vereniging, of een dorpsraad of dorpstafel.

Het kernteam Platform Mooi Haaften bestaat op dit moment uit de volgende personen:
  • Chris van Velzen

  • Marijke Mans

  • Bert van Os

  • Louis de Blécourt

  • Claudia Urlings

  • Marije de Haan

  • Sarah Raams

Met een kernagenda kunnen de inwoners van kern Haaften de onderwerpen die zij belangrijk vinden benoemen. Door alle acties op een agenda te plaatsen, kan iedereen zien welke ambities er zijn. Dit kan gaan over wonen, het groen(onderhoud), verkeersveiligheid, sociale voorzieningen en milieu.

Inwoners en gemeente maken samen de kernagenda. Voor de onderwerpen op de kernagenda kijken we of deze haalbaar en uitvoerbaar zijn.  De gebiedsmakelaars van de gemeente West Betuwe spelen een verbindende en faciliterende rol om tot een kernagenda te komen. In Haaften is de gebiedsmakelaar Ingrid van Ooijen. Zie ook: www.westbetuwe.nl/gebiedsmakelaar. De gemeente West Betuwe geeft leefbaarheidsbudget aan initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang van haar kernen te verbeteren. Kijk op https://www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget voor meer informatie.

Ingrid van Ooijen (2).webp

Gebiedsmakelaar Ingrid van Ooijen

ingrid.van.ooijen@westbetuwe.nl

06-50081563

Haaften heeft ervoor gekozen om de coördinatie van de initiatieven via Platform Mooi Haaften te doen. Dit Platform is opgericht door een aantal vrijwilligers. De eerste stap was het afnemen van een enquête om te inventariseren welke wensen er bij de bewoners van Haaften leven. Deze enquête is afgenomen eind 2021. De resultaten vindt u op de pagina "Enquête"

bottom of page