top of page

DIJKVERSTERKING

(laatst aangepast 10-01-2024)

Lees onze update over de Dijkverzwaring bewonersavond van september 2023 hier. 

 

 

Dijkversterking: Waarom?  

Nederland toetst eens per zes jaar of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Dit is te vergelijken met een Algemene Periodieke Keuring (APK) voor auto’s.

De dijk is op dit moment gebaseerd op een veiligheidsnorm uit de jaren negentig. In de afgelopen jaren hebben zich veel meer bewoners en bedrijven in het gebied achter de dijken gevestigd. In januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnorm van kracht geworden die recht doet aan de bewoners en de waarden in het gebied. De rivierdijken, dus ook de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg, moeten voldoen aan een nieuwe wettelijke veiligheidsnorm. Met de huidige dijk is dit gebied 'onderverzekerd'. Daarom moet de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg worden versterkt. Het gaat dan met name om de stabiliteit aan de binnen- en buitenzijde van de dijk, piping en om de hoogte van de dijk. Uit de veiligheidstoetsing komt naar voren dat de dijk over de gehele lengte niet voldoet op drie of vier van deze faalmechanismen. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor kan na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk ontstaan. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan bezwijken.

Meer informatie over de faalmechanismen is te vinden via deze link.

Het project 'Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

Het Waterschap wil het momentum dat gecreëerd wordt door de dijkversterking, gebruiken om tot een duurzame ontwikkeling van het dijktracé te komen. Daarvoor heeft ze het tracé opgedeeld in stukjes. Haaften heeft te maken met  de volgende dijkvakken:

  • Dijkvak 3d - Kerkewaard  - zie deze link voor meer informatie
     

  • Dijkvak 4a - De Kaap van Haaften - zie deze link voor meer informatie
     

  • Dijkvak 4b - Crobse Waard - zie deze link voor meer informatie 

 

bottom of page