KERNAGENDA

Toelichting (laatst aangepast 02-03-2022)

De Kernagenda bestaat uit een set aan door de inwoners van Haaften geprioriteerde maatregelen die zijn gekozen om de leefbaarheid van Haaften te vergroten. We hebben deze maatregelen verdeeld over vier aandachtsgebieden. Meer details over deze aandachtsgebieden op de pagina's:

1 - Communicatie en Samenwerking 

2 - Openbare ruimte

3 - Verkeersveiligheid en Vervoer

4 - Recreatie & Ontspanning en Activiteiten

We streven naar een zo nauw mogelijke samenwerking tussen inwoners en overheden. Daarvoor is natuurlijk ook de betrokkenheid van inwoners een voorwaarde. Elke bijdrage is welkom. Geef op hoe je betrokken wilt zijn bij het nog mooier maken van Haaften! 

.