top of page

KERNAGENDA

3 - Verkeersveiligheid en Vervoer (laatst aangepast 10-07-2022)

De punten werden herkend en de systematiek van het plakken van rode stickers vond men wat lastig omdat eigenlijk alles wel belangrijk was en de minst belangrijke in de meeste gevallen een sticker kreeg. Daarnaast zouden ze graag de straatnamen apart willen benaderen omdat niet overal dezelfde verkeersoverlast wordt ervaren. Hard rijden was bijvoorbeeld een veel genoemd punt voor de Bernhardstraat en de slechte kwaliteit van wegdek inclusief fietspad kwam bij de Engraaf naar voren. Veel mensen herkenen zich niet in het vrachtverkeer in de Emmastraat en vragen zich af of dat misschien de Crobse weg had moeten zijn. Het vervoer naar Zaltbommel is zeker een aandachtspunt maar kreeg over het algemeen een rode sticker bij het pontje omdat dat toch niet ging lukken. Na afloop van de presentaties gaf iemand die bij de buurtbus werkt aan te gaan kijken of er een aansluiting richting Zaltbommel mogelijk is.

 

Niet genoemd op de flipovers maar wel meerdere keren genoemd is de weg uit het dorp richting Nedcargo als onveilig en niet prettig. Ook een verplaatsing van de bushalte naar de Burcht werd genoemd zodat die ook beter bereikbaar wordt. ​

In zijn algemeenheid was er wat scepsis over verkeer en vervoer en dan met name in de trand van: we hebben het al zo vaak aangegeven, maar er zal toch wel niets mee gedaan worden. Als platform willen we hier een intermediair rol in vervullen

Kernagenda-2022-juli-Definitief1024_5.jpg

​We stellen de volgende twee stappen voor om mee te starten:

  • Op korte termijn het fietspad aan de Enggraaf veiliger krijgen. Vlak, niet meer vol met plassen en geen gaten tussen de tegels zo groot dat je fietsband erin kan blijven steken. 

  • Een werkgroep vriwillige inwoners vormen die zich over de specifieke problemen per straat buigt met hulp van verkeersexperts van de gemeente. Op basis van de uitkomsten bepalen wat de eerste acties moeten zijn die opgepakt kunnen worden.

Ben je geïnteresseerd om in een van de twee groepen een bijdrage te leveren? Stuur even een berichtje naar verkeer@mooihaaften.nl  en geef aan wat je graag zou willen doen en hoeveel tijd je daar voor over zou hebben.

bottom of page