top of page
Doelstelling Stichting Helpende Handen Haaften                

Wij zijn een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die (tijdelijk) hulp en ondersteuning biedt aan alle mensen in ons dorp waar dat nodig is. Wij doen dit vanuit onze Christelijke levensovertuiging. Wij willen het verschil maken in deze veranderende “individueel gerichte” samenleving. Niet iedereen beschikt helaas over een behulpzaam persoon in de directe omgeving. Eenzaamheid is een groot probleem in de samenleving. Onze stichting heeft als doel: Haaften een beetje mooier te maken, door om te zien naar elkaar en zo nodig elkaar vrijwillig en belangeloos te helpen.

 

Doelstelling is vrijwillig praktische (tijdelijke) hulp bieden aan mensen in nood, als aanvulling op de reguliere thuishulp bij een (acuut) ontstane moeilijke situatie. Eventueel professionele hulporganisaties inschakelen als de hulpvrager daar zelf niet toe in staat is (zoals thuiszorg, eten van tafeltje dekje, of hulp vanuit de WMO via Welzijn West Betuwe).

 

Voorbeelden:

 • Iemand breekt een pols en kan zelf geen boodschappen doen

 • Vervoer en/of begeleiding naar het ziekenhuis (tegen onkosten vergoeding)

 • Licht verzorgende/ondersteunende huishoudelijke taken

 • Klein klusje

 • Tuintje

 • Hulp als de mantelzorger tijdelijk uitgevallen is

 • Gezinsondersteuning bij ziekte of zorg

      Hulpvragen:

 • Vanuit de gemeente komen soms hulpvragen bijvoorbeeld voor vluchtelingenhulp

 • Vanuit een inwoner kan er hulpvraag komen.

 • Vanuit de kerken.

 

Voor wie zijn wij:

 • Wij proberen voor alle inwoners van Haaften met een (tijdelijke) praktische hulpvraag een oplossing proberen te vinden.

 

Bereikaar:

Telf.nr:                                         06- 42 41 03 80

Email:                                           helpendehandenhaaften@gmail.com

Coördinator voorzitter:              Nella de Vos            

Coördinator secretaris:             Sija ten Hagen

Penningmeester:                       Marjolein Meester   

KVK                                             92305474

Iban                                             NL 68 RBRB 8835 8470 52

Afbeelding1.png
bottom of page