top of page
PLATFORM MOOI HAAFTEN
Doelen  
(laatst aangepast 12-01-2022)

De stichting Platform Mooi Haaften heeft tot doel:

 • de leefbaarheid en sociale en maatschappelijk samenhang van Haaften en haar bewoners, ondernemers en organisaties te versterken en bevorderen;

 • het aansturen van projectgroepen, het onderhouden van de communicatie binnen Haaften met de gemeente West Betuwe;

 • de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Haaften.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • vertegenwoordiging van bewoners in bespreking met overheden bij het verbeteren van de leefbaarheid;

 • als platform de communicatie tussen overheden (of gemeente) te verzorgen en waar nodig te verbeteren;

 • regelmatig overleg met alle organisaties/instellingen/verenigingen in Haaften;

 • het organiseren van inspraak en overleg met alle inwoners van Haaften;

 • het regelmatig informeren van alle inwoners van Haaften;

 • het instellen van werkgroepen op specifieke onderwerpen;

 • bij te houden wat de dorpsontwikkelingen zijn;

 • het ondersteunen van initiatieven van andere organisaties in de lijn van de doelstellingen van de stichting;

 • het inventariseren van de behoeften van de inwoners van Haaften;

 • het bieden van een (online) platform om informatie te delen.

 

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

bottom of page