top of page
VERENIGINGEN
De Burcht van Haeften

In Haaften is zo’n 20 jaar gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel gebouw. Hierin is plek voor de twee scholen uit het dorp, de BSO, een peuterspeelzaal, een bibliotheek, verscheidene gemeenschapsruimtes en een sportlocatie. Ook worden er zalen verhuurd aan verenigingen en commerciële partijen. Dit multifunctionele centrum is in de loop der jaren verworden tot een gemeenschapshuis.  Ons concept gaat er vanuit dat meerdere partners de verantwoording nemen om van Burcht van Haeften een succes te maken. Samenwerking en samen programmeren geeft een meerwaarde. Daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van vrijwilligers.

 

De Burcht van Haeften wil een centrale ontmoetingsplaats zijn en de huiskamer van Haaften, om de leefbaarheid binnen het dorp mede invulling te geven. Door schaalvergroting verdwijnen steeds meer publieke functies uit kleinere dorpen. In de Burcht komen alle sociale en maatschappelijke functies samen onder één dak. Het is dus echt een multifunctioneel centrum. Onderwijs, zorg, welzijn, sport, recreatie en cultuur komen samen. De Burcht werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot een gezonde, leefbare en stabiele omgeving, waarbij samenwerking centraal staat. 


Voor meer informatie www.burchtvanhaeften.nl

logoBurchtVanHaeften-2x.png
bottom of page