top of page

KERNAGENDA

2 - Openbare Ruimte (laatst aangepast 19-12-2023)

 

Update Centrum Haaften december 2023

Ontwerp bestemmingsplan Centrum Haaften ter inzage

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan van Haaften Centrum ligt vanaf 20 december voor zes weken ter inzage. Dit wordt gepubliceerd in het Kontakt en in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of woningen.

 

Het bestemmingsplan richt zich op de locatie Dorpshuisstraat-Honekeskamp-Nelekeskamp en de locatie Schoolstraat. In het verleden stonden hier een dorpshuis, twee scholen en een sporthal. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om woningen te bouwen en parkeerplaatsen aan te leggen binnen het gebied. Ook waterberging wordt er mogelijk gemaakt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt online ter inzage en op het gemeentehuis van 20 december 2023 t/m 30 januari 2024. U kunt tijdens deze periode de stukken bekijken. Tijdens deze periode kunt u ook een zienswijze indienen. Met een zienswijze geeft u een formele reactie op een plan of besluit dat de gemeente wil nemen. Kijk voor de manier waarop dit moet naar de officiële publicatie in het Kontakt. Daar staat uitgelegd hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u een zienswijze kunt indienen.

 

Plan 2021 aangepast

In december 2021 heeft is de gemeente al een plan voor Haaften Centrum laten zien. Het plan is op basis van opmerkingen van bewoners aangepast. Zo is bijvoorbeeld het appartementencomplex aan de noordzijde in Honekeskamp-Nelekeskamp vervangen door twee rijtjes sociale huurrijwoningen. Ook moest er meer ruimte komen voor waterberging wat heeft gezorgd voor aanpassingen aan het plan. Nu kunnen de woningen worden ontworpen en de aanleg van wegen worden voorbereid. Als alles goed gaat kan eind 2025 begonnen worden met de start bouw. 

 


Scherm­afbeelding 2023-12-19 om 12.54.20.png

Update 2022

 

Op basis van de resultaten van de enquete, de prioritering die gemaakt is tijdens de bewonersavond is door het kernteam gekozen voor de volgende aanpak:

Stap 1: vormen van twee groepen vrijwillige inwoners (zie onder)

Stap 2: per groep items uitwerken tot concreet stappenplan

Stap 3: bepalen wie er nodig zijn om dit stappenplan uit te voeren (van de gemeente, de ontwikkelaar,  o.i.d.)

Stap 4: aanpakken

Werkgroep 1 - Woningbouw

Een groep vrijwilligers die gaat borgen dat de plannen voor de woningbouw ook daadwerkelijk meer betaalbare senioren woningen en woningen voor starters gaan opleveren en dat de bouwplannen ook passen bij Haaften. We zouden in deze groep ook heel graag een of meer jongeren actief willen zien in verband met de starterswoningen.

Werkgroep 2 - Openbare Ruimte

Een groep vrijwilligers die gaat helpen met het inhoud geven aan de punten over het vergroten van de leefbaarheid van de speeltuin en het toevoegen van groen en verbeteren van onderhoud. Ook zou deze groep zich druk kunnen maken over de inventarisatie van de wensen rondom het licht plan van de dijk (staat Q4 op de agenda van de gemeente).

 

Ben je geïnteresseerd om in een van de twee groepen een bijdrage te leveren? Stuur even een berichtje naar ruimte@mooihaaften.nl en geef aan wat je graag zou willen doen en hoeveel tijd je daar voor over zou hebben.

Kernagenda-2022-juli-Definitief1024_4.jpg
bottom of page