top of page

KERNAGENDA

2 - Openbare Ruimte (laatst aangepast 10-07-2022)

Op basis van de resultaten van de enquete, de prioritering die gemaakt is tijdens de bewonersavond is door het kernteam gekozen voor de volgende aanpak:

Stap 1: vormen van twee groepen vrijwillige inwoners (zie onder)

Stap 2: per groep items uitwerken tot concreet stappenplan

Stap 3: bepalen wie er nodig zijn om dit stappenplan uit te voeren (van de gemeente, de ontwikkelaar,  o.i.d.)

Stap 4: aanpakken

Werkgroep 1 - Woningbouw

Een groep vrijwilligers die gaat borgen dat de plannen voor de woningbouw ook daadwerkelijk meer betaalbare senioren woningen en woningen voor starters gaan opleveren en dat de bouwplannen ook passen bij Haaften. We zouden in deze groep ook heel graag een of meer jongeren actief willen zien in verband met de starterswoningen.

Werkgroep 2 - Openbare Ruimte

Een groep vrijwilligers die gaat helpen met het inhoud geven aan de punten over het vergroten van de leefbaarheid van de speeltuin en het toevoegen van groen en verbeteren van onderhoud. Ook zou deze groep zich druk kunnen maken over de inventarisatie van de wensen rondom het licht plan van de dijk (staat Q4 op de agenda van de gemeente).

Ben je geïnteresseerd om in een van de twee groepen een bijdrage te leveren? Stuur even een berichtje naar ruimte@mooihaaften.nl en geef aan wat je graag zou willen doen en hoeveel tijd je daar voor over zou hebben.

Kernagenda-2022-juli-Definitief1024_4.jpg
bottom of page