top of page
Dijkversterking
Pleintje voor de Kerk (laatst aangepast 09-02-2022)

Er ligt een ontwerp voor het pleintje tegenover de kerk waar we het met een aantal bewoners niet zo blij mee zijn. Het ontwerp is gemaakt door de Gralliantie in opdracht van de gemeente en de Provincie. Wij, “buren van het pleintje” willen samen met een landschapsarchitect tot een milieuvriendelijker en vooral ook leefbaarder ontwerp komen. Minder beton, meer groen, meer gericht op gebruik, met respect voor de historie van de plek. Minder gericht op efficiënt onderhoud. Kortom, we willen dat er iets terugkomt waar we zelf ook trots op zijn, met een Haaftense identiteit en waar wij en bezoekers plezier aan zullen hebben. Tekeningen van het voorlopig ontwerp dat er ligt, worden hier binnenkort ook op geplaatst (ik heb ze nog niet).

Op 9  februari hebben we in gesprek met gemeente (Noortje de Breij), Provincie (Kees van der Velden) en Gralliantie (Willem Brouwers) in een online sessie een aantal afspraken gemaakt. Vanuit de bewoners waren aanwezig Caroline van Meel, Nel Ducaat, Hans Baars, Femke Veldman, Rob Sluyter en Ariane Moussault (allen bewoners Waalbandijk).  Zie verslag hieronder (pdf).

 

We hebben afgesproken:

* 24-02 tijdens de bewonersavond ideeen en verhalen over de plek verzamelen

* 17-03 ontwerpsessie met circa 10 betrokken personen (meer is erg lastig)

Daartussen zullen we met elkaar nog wel het een en ander moeten voorbereiden. 

220209 Ontwerpvoorstel plein.JPG

Het verslag van de bijeenkomst, met de vervolgafspraken.

De presentatie gegeven door Gralliantie.

bottom of page