top of page

KERKEWAARD

Historie  (laatst aangepast 15-04-2022)

12-10-1962   Gemeenteraad van Haaften stelt partiële herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak vast

18-07-1977   Ontwerp-Bestemmingsplan, waarbij het totale opgespoten terrein tot industrieterrein wordt bestemd.

09-10-1977   GS onthouden goedkeuring aan vastgestelde bestemmingsplan

03-02-1986   Uitspraak Raad van State: geen industrie-bestemming voor "de kuil"

    09-2003   Onderzoek naar veiligheid haven, naar aanleiding van het aantal grondingen

09-10-2009   Gemeenteraad neemt startnotitie van Van Uden Groep aan

16-07-2014   Plan van aanpak werkgroep gebiedsvisie Kerkewaard

    07-2015   Structuurvisie Waalweelde West

28-07-2017  Tot 7 september 2017 ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkewaard 2016’ ter inzage 

21-12-2017   Vaststelling bestemmingsplan Kerkewaard door de gemeenteraad  (klik hier voor raadstukken)

01-03-2018   Deadline beroepschrift Raad van State

06-03-2019   Zitting Raad van State

10-04-2019   Uitspraak Raad van State: beroep ongegrond verklaard

15-04-2022   Nedcargo plaatst twee borden waarop de uitbreiding wordt aangekondigd

bottom of page